Suez

Onze wereld kent grote, urgente uitdagingen. De hoge CO2-uitstoot leidt tot klimaatverandering en onze natuurlijke hulpbronnen worden steeds schaarser. Dit vraagt om een andere manier van produceren en consumeren, en andere businessmodellen. SUEZ beseft dat en zet zich in voor een circulaire economie, waarin grondstoffen telkens opnieuw in productie- en consumptie-ketens worden teruggebracht. Wij geloven dat we aan de vooravond staan van een revolutie in hoe we onze grondstoffen gebruiken, beheren en beschermen. SUEZ wil deze revolutie aanjagen door de regie te nemen in belangrijke ketens en samenwerking te initiëren met klanten, ketenpartners en andere...

Asfaltcentrale Twente

De Twentse asfaltproducent met een no-nonsens mentaliteit. De wegenbouw in Nederland kenmerkt zich als sector waar vakmanschap nog telt en mensen trots zijn op hun werk. Een goede infrastructuur is van groot belang. Asfalt is een van de producten die hier aan bijdraagt. Op onze site een toelichting op wie wij zijn en wat wij doen. Wij informeren u graag over onze activiteiten, voor meer informatie kunt u altijd contact met ons...

Sita Recycling Services

Binnen elk bedrijf en bij elk gezin blijft er iets over aan het eind van de dag. Het afval. U hebt het niet meer nodig, maar wij maken er werk van. Want afval is ook nuttig. Door het slim in te zamelen en duurzaam te verwerken doet het dienst als nieuwe grondstof of als herbruikbare bouwstof. En als we dan echt niets meer van uw afval kunnen maken, dan zetten we het in voor het opwekken van groene energie door middel van verbranding. Kortom, uw afval kan bijdragen aan het bewust omgaan met primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen. Winst voor het milieu. Dat is betrouwbaar en duurzaam afvalmanagement. Onze dienstverlening Er zijn weinig afvalzaken waarvan SITA geen verstand heeft. In de loop der jaren hebben we een grote hoeveelheid diensten ontwikkeld. Voor elke branche hebben we afvalspecialisten in huis. Onze meerwaarde binnen de afvalbranche ligt in kwaliteit en flexibiliteit. We zijn sterk in het analyseren van uw afvalproblematiek. Door onze branchekennis zien we uw afvalzaken vanuit uw perspectief: een bedrijf, overheid of instelling die andere primaire processen heeft dan afvalbeheer. Maar waarbij het afval wel zodanig gemanaged dient te worden dat u ongestoord aan uw doelstellingen kunt werken. U bepaalt zelf in hoeverre u gebruikt maakt van onze expertise. Het kan zijn dat u zelf een goed beeld heeft van uw afvalmanagement en simpelweg een goede partner zoekt voor uw afvalinzameling. Als u een starter bent, of juist een grote, complexe organisatie vertegenwoordigt, dan heeft u misschien juist baat bij uitgebreide analyse en advies. We gaan altijd uit van de vraag van de klant en zeggen eerlijk wat wij...

Securion

Securion is een op het bedrijvenpark Twentekanaal gevestigde dienstverlenende organisatie met kerntaken op het gebied van beveiliging, veiligheid en dienstverlening. Securion kan naast de traditionele diensten zoals mobiele surveillance, alarmopvolging, receptiediensten en permanente objectbeveiliging ook zorgdragen voor innovatieve oplossingen. Doordat Securion een eigen Observatie- en Servicecentrale in huis heeft kan er 24 uur per dag middels camerabeelden toezicht worden gehouden op uw eigendom. Mocht u ook gebruik willen maken van de collectieve voordelen of meer informatie wensen over wat Securion op het Twentekanaal voor u kan betekenen neem dan vrijblijvend contact op via onze...

Morssinkhof groep

De Morssinkhof Groep is fabrikant van betonnen GWW- en sierbestratingproducten én leverancier van straatbakstenen en gevelstenen. Met vier eigen productielocaties voor betonproducten en de handelsondernemingen Brinkman baksteencentrum en TuinVisie, leverancier van harde tuinwaren is de Morssinkhof Groep actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van producten voor de inrichting van zowel de private als de publieke...

HKS Metals BV

HKS Scrap Metals BV, in de markt bekend onder de handelsnaam HKS Metals, is de toonaangevende onderneming op het terrein van industriële recycling van ferro en non-ferro metalen. Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in ’s-Gravendeel en vestigingen in Amersfoort, Amsterdam, Eindhoven, Hengelo en Zwartsluis. HKS Metals bestaat sinds 1993 en is gevormd uit een fusie tussen dochterbedrijven van het staalconcern Corus uit IJmuiden en de internationale recyclingbedrijven van het Nederlandse concern Steenkolen Handels Vereniging (SHV) uit Utrecht en TSR uit Duisburg. HKS Metals beschouwt metaalrecycling als een industrieel proces waaruit hoogwaardige grondstoffen worden gewonnen. De hoofdactiviteiten van HKS Metals zijn: recuperatie van metalen en het optreden als intermediair tussen leverancier en afnemer. Aan de inkoopzijde heeft de onderneming contacten met aanbieders zoals industriële bedrijven, sloopondernemingen, nutsbedrijven, integrale afval behandelingsbedrijven, handelaren en nationale en regionale overheden. Aan de verkoopzijde beschikt HKS Metals over rechtstreekse contacten met afnemers zoals staalproducenten, gieterijen en non-ferro producenten, zowel binnen en buiten Europa. HKS Metals is daarom de juiste schakel tussen aanbieder en afnemer en zorgt er bovendien voor dat kwaliteit en prijs op elkaar zijn...